Björnbäret

Björnbäret är avdelningen för våra äldsta barn. Är man 5-6 år gammal är det här inne man utvecklas och förbereds inför den stundande skolgången. Stor vikt läggs vid lärandet och utvecklandet av barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och att föra resonemang. Barnens medvetenhet om natur och miljö, olika kulturer, bilder, texter, matematik och teknik förstärks.