Hallonet

Hallonet är vår avdelning för de allra minsta, de som är mellan 1-2 år. Här inne ligger vårt främsta fokus på att utveckla barnens språk och motorik genom sång, lek och kreativitet. Vi ger barnen alla de verktyg som behövs för att väcka deras nyfikenhet och lust, samt för att underlätta deras framtida lärande.