Lingonet

Här går barn i åldern 3-4 år. Vi utmanar barnen på deras nivå för att på så sätt berika och fördjupa deras förståelse för språk, matematik, teknik och naturvetenskap. Vi strävar efter att genom detta ge varje barn en stark tilltro till den egna förmågan för att kunna utveckla sin identitet och sina kunskaper ytterligare.