Om förskolan

Finnrosens Förskola är en privat och mångkulturell förskola som ligger i stadsdelen Rosengård. Vår förskola har plats för 54 barn, uppdelade på tre avdelningar. Varje avdelning, liksom den pedagogiska verksamheten, är anpassad efter barnens ålder och nivå. Gemenskap och kulturutbyte är viktiga ledord för oss då vi strävar efter att involvera dessa i barnens vardag.

Eftersom språk är en oerhörd tillgång och viktig förutsättning för att barnen ska klara av sin framtida skolgång på ett så bra sätt som möjligt, ligger vår fokus först och främst på att utveckla deras språkliga färdigheter. Socialt samspel, hälsa och miljö är också några bitar som utgör en central del av vår verksamhet.