Läs För Ditt Barn

Mellan 2003 och 2012 sjönk siffran från 74 till 35 procent, något som riskerar att påverka barnens språk -, läs och skrivutveckling negativt. Forskning visar att cirka 80 procent av barnens ordförråd är en av de viktigaste faktorerna för at nå skolframgång det är med andra ord mycket viktigt att barn redan från tidigt ålder blir lästa för, och att de
för många chanser till möten med böcker och sagor för att stärka sitt språk. hela 20 procent av de svenska eleverna lämnar grundskolan utan en läsförmåga tillräckligt för att läsa en dagstidning med
behållning.

Gör Hög läsning till en Rutin Varje dag

När du läser högt får du möjligheten att varva ned tillsammans med ditt barn, prata om dagen, och uppleva glädje, sorg och spänning i böckerna. Barnen uppskattar din totala närvaro och att du visar att båda de och
aktiviteten är viktiga. Även om barnen kan läsa själv bör du inte sluta
med högläsning för tidigt. När man läser högt uttalar man orden mer precist och tydligt än man
gör i dagligt tal och barnen hör dig använda någon annans ord, meningsbyggnad och språk. Det i sig kan hjälpa barnet i sin språkliga utveckling.