När barnet inte vill gå till skolan

För många barn kan det vara kämpigt att börja skolan, och särskilt övergången från förskola till förskoleklass eller från förskoleklass till skola kan vara extra tuff eftersom man kommer från en ofta väldigt trygg miljö till en där man förväntas vara mer självständig. Vissa blir ledsna och lite bekymrade direkt medan andra inte reagerar förrän efter några veckor när man har insett att man inte ska tillbaka dit man var tidigare.

PRATA MYCKET

Nybörjarledsenheten hanteras bäst genom att skapa mer trygghet. Prata med klassläraren och be att någon kommer och tar emot ditt barn på morgonen, försök att hämta tidigare under en period, var med under en skoldag och prata mycket hemma. Man kan till exempel säga att man vet att det kommer att bli bättre under dagen, påminna om roliga saker som ska hända och påpeka att kompisarna ser fram emot att träffas.

NÄR BARNET INTE VILL GA TILL SKOLAN

Som förälder kan det vara tufft känslomässigt att behöva tvinga sitt barn till en plats där det inte vill vara Det kanske inte hjälper hur mycket du än peppar, lirkar och pushar. Dels gäller det då att hantera sina egna
känslor, dels är det viktigt att faktiskt veta att det är en bra plats man skickar sitt barn till.

VAR KONSEKVENT

Försök att ha en god och ärlig kontakt med personalen i skolan, och var så tydlig du kan om vad du tror att ditt barn behöver. Men lita på dem om de har sagt att de gör något åt problemet. Även om dina egna känslor inför skolan skiftar är det viktigt att vara konsekvent inför barnet. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.