När barnet inte vill gå till skolan

För många barn kan det vara kämpigt att börja skolan, och särskilt övergången från förskola till förskoleklass eller förskoleklass till skola.

Läs mer

Läs För Ditt Barn

När Albert Einstein fick frågan hur samhället skulle rusta sig för framtiden svarade han: ”läs för barnen!” men tyvärr läser allt färre föräldrar regelbundet för sina barn.

Läs mer